Таро. Попитай сам себе си или Ще го бъде тъй, както аз не зная


Старши аркани

Глупакът
Магът Висшата жрица Императрицата Императорът Висшият жрец Влюбените Колесницата Сила Отшелникът Колелото на съдбата Справедливост Обесеният Смърт Умереност Дяволът Кулата Звездата Луната Слънцето Страшният съд Светът

Младши аркани

Жезли Чаши Мечове Пентакли
Асо жезли 2 жезли 3 жезли 4 жезли 5 жезли 6 жезли 7 жезли 8 жезли 9 жезли 10 жезли Паж жезли Рицар жезли Кралица жезли Крал жезли Асо чаши 2 чаши 3 чаши 4 чаши 5 чаши 6 чаши 7 чаши 8 чаши 9 чаши 10 чаши Паж чаши Рицар чаши Кралица чаши Крал чаши Асо мечове 2 мечове 3 мечове 4 мечове 5 мечове 6 мечове 7 мечове 8 мечове 9 мечове 10 мечове Паж мечове Рицар мечове Кралица мечове Крал мечове Асо пентакли 2 пентакли 3 пентакли 4 пентакли 5 пентакли 6 пентакли 7 пентакли 8 пентакли 9 пентакли 10 пентакли Паж пентакли Рицар пентакли Кралица пентакли Крал пентакли